Τονικίδης Νικόλαος - Πρόεδρος

Τσαμπάζης Ευάγγελος - Αντιπρόεδρος

Νεοφυτίδης Δημήτριος - Γραμματέας

Τουρατζίδου Ζωή - Ταμίας

Παραστατίδου Ζωή - Μέλος

Σαχπατζίδης Ανατόλης - Μέλος

Τουρατζίδης Στυλιανός - Μέλος