Παραστατίδης Γεώργιος  -  Πρόεδρος

Στεφανίδης Δημήτριος - Αντιπρόεδρος

Τουρατζίδου Ζωή - Ταμίας

Καραγιαννίδης Δημήτριος - Γραμματέας

Τονικίδης Νικόλαος - Μέλος

Δεληορίδου Ελένη - Μέλος

Παραστατίδου Δέσποινα - Μέλος