Η ιστορία του πετεινου

 

"Γνωρίζοντας το παρελθόν ... μαθαίνω το παρόν"

Μια εργασία της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πετεινού που αφορά στην ιστορία του χωριού

 

Συναξάρι ανωνύμων αγίων