Τουρουνίδης Ευστάθιος - Πρόεδρος

Ελευθεριάδης Χρήστος - Αντιπρόεδρος

Τουρατζίδου Ζωή - Γραμματέας

Τσαμπάζης Ευάγγελος - Ταμίας

Παραστατίδου Φωτεινή - Μέλος

Σαχπατζίδου Αφροδίτη - Μέλος

Ξενιτίδης Σάββας - Μέλος